Welkom op de website van de Club-HW voor de clubcompetitie Historische Wapens

Club-HWW

Algemeen

In district 3 van de KNSA Afdeling Zuid Holland wordt jaarlijks een competitie Historische Wapens verschoten. De wedstrijden zijn verdeeld over de vijf organiserende verenigingen. De 50-meter onderdelen (zie disciplines) bij K.S.V. Oranje Nassau te Den Haag, S.S.V. de Vrijheid te Leiderdorp en S.V. Robin Hood te Woerden. De 25-meter onderdelen (zie disciplines) bij S.V. O.K.K. te Wateringen en S.V. Doel Treffend te Delft. Sinds de opening van de 100 meterbaan bij S.V. O.K.K. in 2007 worden daar de 100-meter onderdelen geschoten. Het jaar wordt afgesloten met een feestelijke prijsuitreiking bij een van de organiserende verenigingen. Ook leden van andere verenigingen kunnen aan deze wedstrijden deelnemen.

Organiserende verenigingen

sv Doel Treffend - Delft
Tel.: 015 - 213 4060
sv O.K.K. - Wateringen
Tel.: 0174 - 297 891
ssv de Vrijheid - Leiderdorp
Tel.: 071 - 589 7687
ksv Oranje Nassau - Den Haag
Tel.: 070 - 324 6205
sv Robin Hood - Woerden
Tel.: 034 – 843 24 00

LETOP: 25m wedstrijd 26-27 januari verplaatst naar 19-20 januari

I.v.m. een zwartkruitwedstrijd op 27 januari as. bij sv O.K.K. Wateringen, is de Club-HW wedstrijd bij sv Doel Treffend te Delft verplaatst naar zaterdag 19 en zondag 20 januari.
Alle aan Club-HW deelnemende 25m schutters krijgen hierover via de mailing een bericht.


1 januari 2018

Met ingang van het competitieseizoen 2018, heeft Rinus Pietjouw de coördinatie van de club HW op zich genomen en Ab de Jong de scoreverwerking.
Met deze wisseling zijn ook een aantal nieuwe regels van kracht, de schutters worden/zijn hierover d.m.v. hun verenigingscoördinator en/of e-mail van op de hoogte gesteld.

Hieronder vindt u een aantal belangrijke wijzigingen;

 • Aanmelding/wijzigingen RANKING wedstrijden via baanplanner (deelnemers van Club-HW zijn banen al gereserveerd)
 • Schutters uit heel Nederland kunnen deelnemen aan één of meerdere wedstrijden of kunnen deelnemen aan de clubcompetitie
 • Minimaal twee wedstrijden per discipline worden aangemeld als Ranking
 • Inhalen kan nu bij iedere wedstrijd indien er plaats is, aanmelden via het scorebureau.


 • Voor nadere informatie zijn wij per e-mail bereikbaar via de contactpersonen.


  Sponsoren van Club-HW


   Disclaimer

   Gebruik van de website www.club-hw.nl
   De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Club-HW zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Club-HW garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren of vrij zal zijn van virussen. Club-HW wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

   Informatie van derden, producten en diensten
   Op de website van Club-HW staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites van derden. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Club-HW niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

   Informatie gebruiken
   Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten bij Club-HW of de website van derden waarnaar verwezen wordt . Het is niet toegestaan informatie op deze websites over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Club-HW of de betreffende gelinkte website. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

   Wijzigingen
   Wij hebben het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het is raadzaam om regelmatig te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer, gewijzigd is.

   Toepasselijk recht
   Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement van Club-HW.